CHtmlView::OnMenuBar

wirtualnej OnMenuBar void (BOOL bMenuBar );

Parametry

bMenuBar

Niezerowa, jeśli pasek menu programu Internet Explorer jest widoczny; w przeciwnym razie zero.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas zmieniła się właściwości MenuBar.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetMenuBar, CHtmlView::SetMenuBar, DWebBrowserEvents2::OnMenuBar

Index