CHtmlView::OnFullScreen

wirtualnej OnFullScreen void (BOOL bFullScreen );

Parametry

bFullScreen

Niezerowa, jeśli program Internet Explorer jest w trybie pełnoekranowym; w przeciwnym razie zero.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas zmieniła właściwość FullScreen.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetFullScreen, DWebBrowserEvents2::OnFullScreen

Index