CHtmlView::OnDraw

wirtualnej OnDraw void (CDC * kontrolera pDC );

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia stosowane do renderowania obrazów.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram do rysowania w widoku.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index