CHtmlView::OnDownloadComplete

wirtualny nieważne OnDownloadComplete);

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram wskazują, że operacja nawigacji gotowych, został zatrzymany lub nie powiodło się.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::OnDownloadBegin, DWebBrowserEvents2::DownloadComplete

Index