CHtmlView::OnDownloadBegin

wirtualny nieważne OnDownloadBegin);

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram w celu rozpoczęcia pobierania dokumentu. To zdarzenie jest zwolniony wkrótce po tym zdarzeniu OnBeforeNavigate2 , chyba że nawigacji zostanie anulowane. Animacji ani "Zajęty" wskazanie, że kontener potrzebne do wyświetlania powinien być podłączony do tego zdarzenia.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CHtmlView::OnDownloadComplete, CHtmlView::&Navigate, CHtmlView::Navigate2, DWebBrowserEvents2::DownloadBegin

Index