CHtmlView::OnDocumentComplete

wirtualnej OnDocumentComplete void (LPCTSTR lpszURL );

Parametry

lpszURL

Wskaźnik ciąg, którego wynikiem jest adres URL, UNC pliku nazwa, lub PIDL (wskaźnik do listy), która została otwarta.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach celu powiadamianie aplikacji, że dokument osiągnął stan READYSTATE_COMPLETE.

Nie każda ramka zostanie wywołane zdarzenie, ale każda ramka, która pożary zdarzenie OnDownloadBegin zostanie wywołane odpowiedniego zdarzenia OnDocumentComplete.

Adres URL wskazany przez lpszURL może być inny niż adres URL, który przeglądarki brzmiała przejdź do, ponieważ ten adres URL jest adres URL postaci kanonicznej i kwalifikowaną. Na przykład jeżeli aplikacji określa adres URL "www.microsoft.com" w wywołaniu funkcji Nawiguj lub Navigate2, adres URL przekazanego przez OnNavigateComplete2 będzie "http://www.Microsoft.com/poland/". Ponadto serwer został przekierowany przeglądarki do innego adresu URL, przekierowanego adresu URL będzie tutaj odzwierciedlenie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetHtmlDocument, DWebBrowserEvents2::DocumentComplete

Index