CHtmlView::OnCommandStateChange

wirtualnej OnCommandStateChange void (długi nCommand, BOOL bWłączenie );

Parametry

nCommand

Identyfikator polecenia, którego stanu włączonego została zmieniona.

bWłączenie

Włączania lub wyłączania. Ten parametr jest różna od zera, jeśli polecenie jest włączone lub zero, jeśli jest wyłączona.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach powiadamiania aplikacji, która uległa zmianie stanu włączonego polecenia przeglądarki sieci web.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetReadyState, DWebBrowserEvents2::CommandStateChange

Index