CHtmlView::OnBeforeNavigate2

wirtualnej OnBeforeNavigate2 void (LPCTSTR lpszURL, DWORD nFlags, LPCTSTR lpszTargetFrameNameCByte&Arrayamp;baPostedDataLPCTSTRlpszHeadersBOOL *,pbCancel );

Parametry

lpszURL

Wskaźnik ciąg zawierający adres URL, aby przejść do.

nFlags

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

lpszTargetFrameName

Ciąg zawierający nazwę ramki, w której do wyświetlania zasobów lub NULL , jeśli nie ramce jest przeznaczony dla zasobu.

baPostedData

Odwołanie do obiektu CByteArray zawierający dane do wysłania do serwera, jeśli używany jest transakcja HTTP POST.

lpszHeaders

Wskaźnik ciąg zawierający dodatkowe nagłówki HTTP do wysyłania do serwera (tylko adresów URL HTTP). Nagłówki można określić takie rzeczy jak działania serwera, typ danych, są przekazywane do serwera lub kod stanu.

pbCancel

Wskaźnik Flaga Anuluj. Aplikację można ustawić dla tego parametru celu niezerowych, aby anulować operację nawigacji lub od zera do pozwala kontynuować.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach aby spowodować wystąpienie zdarzenia na ogień przed wykonaniem nawigacji w przeglądarce sieci web.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CHtmlView::&Navigate, CHtmlView::Navigate2, DWebBrowserEvents2::BeforeNavigate2

Index