CHtmlView::LoadFromResource

BOOL LoadFromResource (LPCTSTR lpszResource );

BOOL LoadFromResource (UINT nRes );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

lpszResource

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę zasobu, aby załadować.

nRes

Identyfikator buforu zawierający nazwę zasobu do ładowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek załadować określony zasób w formancie WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index