CHtmlView::GoSearch

void GoSearch);

Uwagi

Przechodzi do bieżącej strony wyszukiwania określonej w oknie dialogowym Opcje internetowe Internet Explorer lub w oknie dialogowym Właściwości internetowe dostępne w panelu sterowania.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoSearch

Index