CHtmlView::GoHome

void GoHome);

Uwagi

Przechodzi do bieżącego domu lub strony początkowej określonej w oknie dialogowym Opcje internetowe Internet Explorer lub w oknie dialogowym Właściwości internetowe dostępne w panelu sterowania.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GoForward, CHtmlView::GoBack, IWebBrowser2::GoHome

Index