CHtmlView::GoForward

nieważne GoForward);

Uwagi

Przechodzi dalej jeden element listy historii.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GoBack, CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoForward

Index