CHtmlView::GoBack

nieważne GoBack);

Uwagi

Przechodzi do tyłu jeden element listy historii.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GoForward, CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoBack

Index