CHtmlView::GetVisible

(BOOL GetVisible) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do ustalenia zawarte obiektu jest widoczna.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetVisible, IWebBrowser2::get_Visible

Index