CHtmlView::GetType

CString GetType () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierający nazwę typu zamkniętego aktywnego dokumentu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać nazwy typu zamkniętego aktywnego dokumentu.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::get_Type

Index