CHtmlView::GetTop

(długo GetTop) stała;

Wartość zwracany

Adres zmienna, która odbiera Współrzędna ekranu górnej krawędzi głównego okna.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać Współrzędna ekranu górnej krawędzi formantu WebBrowser głównego okna.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetTop

Index