CHtmlView::GetToolBar

int GetToolBar () stała;

Wartość zwracany

Wartość wskazująca, czy pasek narzędzi jest widoczny. Niezerowa, jeśli pasek narzędzi jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy pasek narzędzi jest widoczny.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetToolBar, IWebBrowser2::get_ToolBar

Index