CHtmlView::GetTheaterMode

(BOOL GetTheaterMode) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeglądarka sieci web jest w trybie kinowym; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy przeglądarka jest w trybie kinowym. Kiedy przeglądarka sieci web jest w trybie kinowym, głównego okna przeglądarki wypełnia cały ekran, pojawi się pasek narzędzi z minimalnym zestawem narzędzi nawigacyjnych, a na pasku stanu pojawia się w prawym górnym rogu ekranu.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetTheaterMode, CHtmlView::SetFullScreen, IWebBrowser2::get_TheaterMode

Index