CHtmlView::GetStatusBar

(BOOL GetStatusBar) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli może być wyświetlany na pasku stanu; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy formant WebBrowser wyświetla pasek stanu.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetStatusBar, IWebBrowser2::get_StatusBar

Index