CHtmlView::GetSilent

(BOOL GetSilent) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli oknach dialogowych nie może być wyświetlany z formantu WebBrowser; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy wszystkie okna dialogowe może być pokazana w formancie WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetSilent, IWebBrowser2::get_Silent

Index