CHtmlView::GetRegisterAsDropTarget

(BOOL GetRegisterAsDropTarget) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeglądarka jest zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy formant WebBrowser jest zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia dla nawigacji.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetRegisterAsDropTarget, IWebBrowser2::get_RegisterAsDropTarget

Index