CHtmlView::GetReadyState

(READYSTATE GetReadyState) stała;

Wartość zwracany

A READYSTATE wartości, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek pobierane gotowy stan obiektu WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::get_ReadyState

Index