CHtmlView::GetParentBrowser

(LPDISPATCH GetParentBrowser) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik interfejsu IDispatch obiektu, który jest elementem nadrzędnym formant WebBrowser.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać wskaźnika do obiektu nadrzędnego formant WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::get_Parent

Index