CHtmlView::GetOffline

(BOOL GetOffline) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeglądarka sieci web jest aktualnie w trybie offline; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy przeglądarka sieci web działa w trybie offline.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetOffline, IWebBrowser2::get_Offline

Index