CHtmlView::GetMenuBar

(BOOL GetMenuBar) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pasek menu jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy pasek menu jest widoczne.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetMenuBar, IWebBrowser2::get_MenuBar

Index