CHtmlView::GetLocationURL

CString GetLocationURL () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierający adres URL zasobów aktualnie wyświetlane w WebBrowser.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pobierania adresu URL zasób, z którego widać formantu WebBrowser. Jeśli zasób jest folderu lub pliku na komputerze lokalnym lub sieci, nazwa jest UNC lub pełną ścieżkę pliku lub folderu.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CHtmlView::GetLocation&Name, IWebBrowser2::get_LocationURL

Index