CHtmlView::GetHeight

(długo GetHeight) stała;

Wartość zwracany

Formantu ramki okna wysokość w pikselach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać wysokość w pikselach, formant WebBrowser ramki okna.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetHeight

Index