CHtmlView::GetFullScreen

(BOOL GetFullScreen) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli WebBrowser działa w trybie pełnoekranowym; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy formant WebBrowser działa w trybie pełnoekranowym lub w trybie normalnym oknie. W trybie pełnoekranowym okno główne programu Internet Explorer jest zmaksymalizowane i pasek stanu, paska narzędzi, paska menu i pasek tytułu są ukryte.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetFullScreen, IWebBrowser2::get_FullScreen, Właściwość FullScreen

Index