CHtmlView::GetFullName

CString GetFullName () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierające ścieżkę i nazwę pliku aktualnie wyświetlanej. Jeśli nie ścieżkę i nazwę pliku istnieje, GetFullName zwraca pusty CString.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać pełną ścieżkę pliku, który program Internet Explorer jest obecnie wyświetlania.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; IWebBrowser2::get_FullName

Index