CHtmlView::GetContainer

(LPDISPATCH GetContainer) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik interfejsu IDispatch obiektu aktywnego dokumentu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać obiekt, obliczającą kontenera przeglądarki sieci web.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetTopLevelContainer, IWebBrowser2::get_Container

Index