CHtmlView::GetBusy

(BOOL GetBusy) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeglądarka sieci web jest zajęty; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy formant WebBrowser jest zaangażowany w nawigacji lub operacji pobierania.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::get_Busy

Index