CHtmlView::GetApplication

(LPDISPATCH GetApplication) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik interfejsu IDispatch obiektu aktywnego dokumentu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać obiekt automatyzacji, obsługiwane przez aplikację, która zawiera formant WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::get_Application

Index