CHtmlView::GetAddressBar

(BOOL GetAddressBar) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli na pasku adresu jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać pasku adresu programu Internet Explorer.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::SetAddressBar, IWebBrowser2::get_AddressBar

Index