CHtmlView::ExecWB

void ExecWB (OLECMDID cmdID, OLECMDEXECOPT cmdexecopt, wariant * pvaIn, wariant * pvaOut );

Parametry

cmdID

Polecenie do wykonania.

cmdexecopt

Opcje ustawione dla wykonywania polecenia.

pvaIn

Wariant używana do określania argumenty wejściowe polecenia.

pvaOut

Wariant używana do określania argumenty wyjściowe polecenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek wykonanie polecenia WebBrowser lub programu Internet Explorer.

Zobacz IWebBrowser2::ExecWB Platform SDK.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::Stop

Index