CControlBar::SetBorders

void SetBorders (int cxLeft, int cyTop, int cxRight, int cyBottom );

void SetBorders (LPCRECT lpRect );

Parametry

cxLeft

Szerokość (w pikselach) pasek sterowania lewe obramowanie.

cxTop

Wysokość (w pikselach) pasek sterowania górnego obramowania.

cxRight

Szerokość (w pikselach) pasek sterowania prawą krawędź.

cxBottom

Wysokość (w pikselach) pasek sterowania dolnego obramowania.

lpRect

Wskaźnik do obiektu CRect , który zawiera bieżącą szerokość (w pikselach) każdej krawędzi obiektu pasek sterowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar paska kontroli granic. Na przykład poniższy kod ustawia górne i dolne obramowania pasek sterowania do 5 pikseli i lewe i prawe obramowanie do 2 piksele:

m_myControlBar.SetBorders (2, 5, 2, 5)

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CControlBar::GetBorders

Index