Okna, okno dialogowe i kontroli klas

Klasa CWnd i jej klas pochodnych hermetyzacji HWND, dojście do okna systemu Windows. CWnd można samodzielnie lub jako podstawa dla wyprowadzania nowych klas. Klas pochodnych dostarczonych przez bibliotekę klas reprezentują różne rodzaje systemu windows.

CWnd

Klasa podstawowa dla wszystkich okien. Można używać jednej z klas pochodnych CWnd lub bezpośrednio od niej pochodzić własne klasy.

Index