Win32 Internet klas

MFC otacza Win32 Internet (WinInet) i technologii ActiveX, aby ułatwić Internet programowania.

CInternetSession

Tworzy i inicjuje jednej sesji internetowej lub kilka jednoczesnych sesji internetowej i, jeśli to konieczne, opisuje połączenie do serwera proxy.

CInternetConnection

Zarządza połączenie do serwera internetowego.

CInternetFile

Do tej klasy i jej klas pochodnych umożliwiają dostęp do plików na systemach zdalnych, które używają protokołów internetowych.

CHttpConnection

Zarządza połączenie do serwera HTTP.

CHttpFile

Zapewnia funkcjonalność do odczytu plików na serwerze HTTP.

CGopherFile

Zapewnia funkcjonalność do odczytu plików na serwer gopher.

CFtpConnection

Zarządza połączenie do serwera FTP.

CGopherConnection

Zarządza połączenia serwer gopher.

CFileFind

Wykonuje lokalna i wyszukiwanie plików internetowych.

CFtpFileFind

Pomoc w wyszukiwanie plików internetowych serwerów FTP.

CGopherFileFind

Pomoc w wyszukiwanie plików internetowych serwerów gopher.

CGopherLocator

Pobiera protokołu gopher "lokalizatora kontrolerów domen" z serwera protokołu gopher, określa typ lokalizator i sprawia, że Lokalizator są dostępne na CGopherFileFind.

CInternetException

Reprezentuje warunek wyjątku związanych z operacją Internet.

Index