Ramy stosowania

Rdzeń Biblioteka klas Microsoft Foundation jest hermetyzacji dużej części Windows API w formie C++. Biblioteka klas reprezentują windows, oknach dialogowych, urządzenie konteksty, wspólne GDI obiektów takich jak pędzle, zagrody, formanty i inne standardowe elementy systemu Windows. Klasy te zapewniają wygodny C++ Członkowskie funkcji interfejsu do struktur w systemie Windows, który one hermetyzacji. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tych klas, zobacz Okno obiekt tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Ale Biblioteka klas Microsoft Foundation dostarcza również warstwy aplikacji dodatkowych funkcji wbudowanych na hermetyzacji C++ interfejsu API systemu Windows. Jest to warstwa ramy stosowania pracy dla systemu Windows, która zawiera większość wspólny interfejs użytkownika oczekiwane programów dla systemu Windows, w tym paski narzędzi, paski stanu, drukowania, Podgląd wydruku, database pomoc i wsparcie ActiveX. Przy użyciu klas pisać aplikacje dla Windows w Visual C++ Programmer's Guide wyjaśnia ramy szczegółowo i Visual C ++ samouczki zapewnia Bazgroły samouczek, która uczy programowania aplikacji ram.

Index