Klas szablonów dla tablic, list i mapy

Te klasy kolekcji są szablony, których parametry określają typy obiektów przechowywanych w zagregowanych danych. Klas CArray, CMapi CList użyj funkcji globalnych pomocnik, które zazwyczaj muszą być dostosowane. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach pomocnik zobacz Zbieranie klasy pomocników w sekcji "Makra i Globals". Klasy wpisywanych wskaźnik są "opakowania" dla innych klas w bibliotece klasy. Za pomocą tych otoki, możesz rejestracja, kompilator typ sprawdzania pomóc uniknąć błędów. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tych klas, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

Klasy te zapewniają szablonów, których można użyć do utworzenia tablic, list i mapy przy użyciu dowolnego typu, jaką chcesz.

CArray

Szablonu klasy dokonywania tablice typów dowolnego.

CList

Szablonu klasy dokonywania list dowolnego typu.

CMap

Szablonu klasy dokonywania mapy z dowolnego typu klucza i wartości.

CTypedPtrArray

Klasa szablon dla tablic typu bezpiecznej wskaźniki.

CTypedPtrList

Klasa szablon listy Typ bezpiecznej wskaźniki.

CTypedPtrMap

Szablonu klasy typ bezpiecznej map ze wskazówkami.

Index