Główne klasy: CObject

Większość klas w bibliotece Microsoft Foundation klasy są uzyskiwane z jednej klasy bazowej w katalogu głównym hierarchii klasa. CObject udostępnia wiele użytecznych zdolności do wszystkich klas pochodnych z bardzo niskie wymagania. Aby uzyskać więcej informacji o CObject i jego możliwości, zobacz CObject klasy tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

CObject

Ostatecznym klasy bazowej większość klas MFC. Obsługuje szeregowania danych i uzyskania czasu informacje, klasa.

CRuntimeClass

Struktura służąca do ustalenia dokładnej klasy obiektu w czasie wykonywania.

Index