Związek z interfejsu API w języku c

Pojedynczy cechę, która określa bibliotekę klas Microsoft Foundation niezależnie od innych bibliotek klasy dla Windows jest bardzo bliskie mapowania do interfejsu API systemu Windows napisany w języku C. Ponadto można ogólnie łączyć wywołania Biblioteka klas swobodnie z bezpośrednim wywołania funkcji API systemu Windows. To bezpośredni dostęp, jednak oznacza, że klasy są całkowite zastąpienie dla tego interfejsu API. Deweloperzy należy nadal sporadycznie bezpośrednich połączeń do niektórych funkcji systemu Windows — SetCursor i GetSystemMetrics, na przykład. Funkcja systemu Windows jest pakowane przez funkcję członek klasy, tylko wtedy, gdy istnieje wyraźne korzyści czyniąc.

Ponieważ trzeba czasami rodzimych wywołań funkcji systemu Windows, powinny mieć dostęp do dokumentacji języka c interfejsu API systemu Windows. Dokumentacja ta jest dołączony do programu Microsoft Visual C++. Dwie książki przydatne są Zaawansowane Windows, Jeffrey Richter i programowania systemu Windows 95, Autor Charles Petzold. Oba są opublikowane przez wydawnictwo Microsoft Press ®. Można wiele z tych książek przykłady łatwo konwertować na Microsoft Foundation classes. Przykładami i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programowania z biblioteki Microsoft Foundation klasy zobacz Wewnątrz Visual C++ przez David J. Kruglinski, również opublikowane przez wydawnictwo Microsoft Press.

Uwaga   Przegląd jak działa ramy Microsoft Foundation klasy biblioteki, zobacz przy użyciu klas pisać aplikacje dla Windows w Visual C++ Programmer's Guide. Materiał omówienie już znajduje się w Klasie Library Reference.

Index