Gotowe do użycia mapy klas

CMapPtrToPtr

Używa wskaźników typu void jako klucze do znalezienia innych wskaźników typu void.

CMapPtrToWord

Używa wskaźników typu void jako klucze do znajdowania danych typu WORD.

CMapStringToOb

Używa obiektów CString jako klucze do znajdowania wskaźniki CObject.

CMapStringToPtr

Używa obiektów CString jako klucze do znajdowania wskaźników typu void.

CMapStringToString

Używa obiektów CString jako klucze do znajdowania obiektów CString.

CMapWordToOb

Używa danych typu WORD znaleźć wskazówki CObject.

CMapWordToPtr

Używa danych typu WORD odnaleźć wskaźników typu void.

Index