Gotowe do użycia listy klas

CObList

Wskaźniki przechowuje obiekty klasy CObject lub obiekty klas pochodnych CObject w połączonej listy.

CPtrList

Przechowuje wskaźniki do unieważnienia (rodzajowa wskaźników) w połączonej listy.

CStringList

Przechowuje obiekty CString w połączonej listy.

Index