Gotowe do użycia klasy Array

CByteArray

Przechowuje elementy typu BAJT w tablicy.

CDWordArray

Przechowuje elementy typu DWORD w tablicy.

CObArray

Wskaźniki przechowuje obiekty klasy CObject lub obiekty klas pochodnych CObject w tablicy.

CPtrArray

Przechowuje wskaźniki do unieważnienia (rodzajowa wskaźników) w tablicy.

CUIntArray

Przechowuje elementy typu UINT w tablicy.

CWordArray

Przechowuje elementy typu WORD w tablicy.

CStringArray

Przechowuje obiekty CString w tablicy.

Index