OLE danych i przeciągnij i upuść przenieść klas

Te klasy są używane transferu danych OLE. Pozwalają one danych, które mają być przenoszone między aplikacjami przy użyciu Schowka lub poprzez przeciąganie i upuszczanie.

COleDropSource

Kontroluje operacji przeciągania i upuszczania, od rozpoczęcia do zakończenia. Ta klasa określa podczas uruchamiania operacji przeciągania i kiedy kończy się. Jest również wyświetlana kursor opinii podczas operacji przeciągania i upuszczania.

COleDataSource

Używana, gdy aplikacja zawiera dane do transferu danych. COleDataSource może być postrzegane jako obiekt Schowka zorientowane obiektowo.

COleDropTarget

Reprezentuje docelową operacji przeciągania i upuszczania. Obiekt COleDropTarget odnosi się do okna na ekranie. Określa, czy zaakceptować żadnych danych upuszczony na go i implementuje operację rzeczywisty spadek.

COleDataObject

Używane jako stronie odbiorcy do COleDataSource. Obiekty COleDataObject zapewnia dostęp do danych przechowywanych przez obiekt COleDataSource.

Index