OLE klas

Klasy OLE pracować z innych aplikacji ramy klas zapewnienie łatwego dostępu do interfejsu API ActiveX, podając Programy łatwego sposobu dostarczania energii ActiveX dla użytkowników. Korzystając z technologii ActiveX, można:

Następujące kategorie klasy obsługi ActiveX:

Aby wyświetlić dziedziczenie typu klasy, należy użyć Klasy hierarchii wykresu.

Index