Klas związanych Z OLE

Klasy te przewidują szereg różnych usług, począwszy od wyjątki od pliku dane wejściowe i wyjściowe.

COleObjectFactory

Używane do tworzenia elementów na żądanie innych pojemników. Ta klasa służy jako klasa podstawowa dla bardziej konkretnych rodzajów fabryki, w tym COleTemplateServer.

COleMessageFilter

Używane do zarządzania współbieżności z OLE Lightweight zdalnego procedura wywołania (LRPC).

COleStreamFile

Korzysta z interfejsu COM IStream udostępnienia CFile do złożonych plików. Ta klasa (pochodzące z CFile) umożliwia MFC serializacji użyć magazynu OLE strukturę.

CRectTracker

Umożliwia przenoszenie, zmienianie rozmiaru i reorientacji elementów w miejscu.

Index