Internet i sieć klas

Klasy te umożliwiają wymianę informacji z innym komputerem przy użyciu interfejsu ISAPI lub gniazdo systemu Windows. Istnieją także zestaw klas do tworzenia bibliotek DLL rozszerzeń ISAPI oraz zestaw klas do manipulowania Windows Sockets.

Następujące kategorie klasy obsługi połączeń.

Index