Filozofią projektowania klasy ogólne

Microsoft Windows została zaprojektowana, długo przed języka C++ stał się popularny. Ponieważ tysiące aplikacji za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API) Windows w języku C, interfejsu będą utrzymane w przewidywalnej przyszłości. Dowolnego interfejsu C++ Windows musi zatem zbudowana w oparciu o procedurach API języka C. Gwarantuje to, że aplikacji C++ będą koegzystowały z aplikacjami c.

Biblioteka klas Microsoft Foundation jest zorientowany obiektowo interfejs systemu Windows, która spełnia następujące cele projektu:

Index