Ramka okna klasy (Windows)

Ramka okna są systemu windows, które ramki aplikacji lub część aplikacji. Ramka okna zwykle zawierają inne okna, takich jak widoki, paski narzędzi i paski stanu. Z CMDIFrameWndmogą zawierać obiekty CMDIChildWnd pośrednio.

CFrameWnd

Klasa bazowa dla aplikacji SDI główna ramka okna. Również klasą bazową dla wszystkich innych klas okno ramki.

CMDIFrameWnd

Klasa bazowa dla aplikacji MDI główna ramka okna.

CMDIChildWnd

Klasa bazowa dla aplikacji MDI dokumentu ramki systemu windows.

CMiniFrameWnd

Okno zredukowanej ramek zazwyczaj widoczne wokół przestawne paski narzędzi.

COleIPFrameWnd

Zapewnia okno ramek dla widoku, gdy dokument serwera jest edytowany w miejscu.

Klasy

Klasa CMenu interfejs, przez który do dostępu do menu aplikacji. Jest to użyteczne do manipulowania menu dynamicznie w czasie wykonywania; na przykład podczas dodawania lub usuwania elementów menu zgodnie z kontekstu. Chociaż menu są najczęściej używane z windows ramki, również mogą one zostać wykorzystane w oknach dialogowych i innych okien nonchild.

CMenu

Hermetyzuje dojście HMENU do aplikacji pasek menu i menu wyskakujące.

Index